Cercetare

Direcţii de cercetare: „Studiul farmacognostic al diferitor specii de: Hypericum,  Centaurea,  Aronia,  Potentilla,  Calendula, Cynara, Solidago”.

Date despre susţinerea tezelor

  1. Goreanu Gh. Studiul farmacognostic al unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae. Doctor habilitat în farmacie (15.00.01 – Farmacie). Consultant ştiinţific – Chintea Pavel dr. hab. în f. Data susținerii 16.06.2010 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.15.00.01-09. Data aprobării Comisiei Superioare de Atestare 06.10.2010.
  2. Cojocaru-Toma Maria. Contribuţii la studiul farmacognostic şi farmacodinamic al speciei Symphytum officinale. Doctor în ştiinţe farmaceutice (15.00.01 – Farmacie). Conducător științific: Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ.; consultant ştiinţific: Constantin Matcovschi, dr. șt. med., prof. univ. Consiliul științific specializat D 15.99.62 din cadrul IP USMF ,,Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 06.12.2000.
  3. Calalb Tatiana. Structura şi compoziţia biochimică a fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi in vitro. Doctor habilitat în biologie (03.00.05 – Botanica). Consultanţi ştiinţifici: Matienco Boris dr.hab.biol., prof univ., acad. al AŞM; Jacotă Anatol dr.hab.biol., prof univ., acad. al AŞM. Data susținerii 24.12.2010. Consiliul ştiinţific al Grădinii (Institut) Botanice. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 24.02.2011.
  4. Melnic Victor. Particularităţile structurii taxonomice şi ecologice a comunităţilor de alge edifice păstrate în condiţii de anhidrobioză. Doctor în biologie (03.00.05 Botanică). Conducător științific Şalaru Victor, dr. hab. în  biol., prof., USM. 30 noiembrie 2012. Consiliul ştiinţific specializat D 30.03.00.05-01 al USM. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 20.12.2012.
  5. Chiru Tatiana. Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.”. Doctor în științe farmaceutice (316.01 – Farmacie). Conducător științific: Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ. Conducător de cotutelă: Poli Ferruccio, dr. șt. biol., prof. univ. Data susținerii: 08.10.2014. Consiliul științific specializat D 50.316.01 din cadrul IP USMF ,,Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 20.11.2014.
  6. Benea Anna, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema: ,,Hypericum perforatum L. – sursă de noi forme farmaceutice.