Colaborare internaţională

Colaboratorii catedrei participă în diferite Proiecte instituționale și internaționale:

Proiecte instituţionale:

1) „Elaborarea, studierea, producerea şi standardizarea medicamentelor autohtone din materia primă locală”, cod 06-420.039A; (2006-2010), prof. A. Nistreanu; conf. T. Calalb; S. Grăjdieru;
2) „Studii privind elaborarea şi implimentarea medicamentelor destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi”, nr. 521 INST din  12.01.2011 (cod: 11.817.09.15A); (2011-2014), prof. A. Nistreanu, conf. T. Calalb, M. Cojocaru-Toma; S. Grăjdieru.

Proiecte internaționale:

1) „Pentru Natura şi Comunităţi Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, Fundaţia ADEPT Transilvania, sectorul Braşov, România (2012), dr. hab. T. Calalb;
2) “Inventarierea, cartarea si evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Defileul Muresului Superior şi al Ariilor Naturale Protejate Anexe”, Bucureşti, România (2013), dr. hab. T. Calalb.

Catedra menține acord de colaborare la disciplina Botanica farmaceutică (doctor habilitat, conf.univ. T.Calalb) cu Universitatea de Medicină și Farmacie Mureș (doctor în biologie, profesor universitar S. Oroian). În baza acestuia: Dna S. Oroian a participat la lucrările Conferinței științifice universitare anuale (2011); a vizitat catedra și a susținut  conferințe tematice pentru colaboratorii facultății și studenților a. I și III (2013); Dna  S. Oroian și Dna T.Calalb au participat cu referat științific a rezultatelor obținute în comun la Conferința Internațională ”Modern Phytomorfology”, Lvov, 2013 și au elaborat planul Proiectului de editare a Compendiului pentru lucrări de laborator la Botanica farmaceutică (studenții a.I din România și Moldova).