Pharmocognosy and pharmaceutical botany

 
 

Publications

Books:

 1. Calalb T. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator şi lucru independent la Botanica farmaceutică. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. Chișinău, 2005, 250 p.
 2. Calalb T., Bodrug M. Botanica farmaceutică. Chişinău: CEP Medicina, 2009. 472 p.
 3. Gonciar V. Obrijanu D. Nistreanu A. Elemente de fitofarmacologie. Chişinău. Tipografia centrală. 2012. 248 p.
 4. Nistreanu A. Farmacognozie. Ed. Tipografia centrală, Chișinău, 2000, 672 p.
 5. Калалб Т. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе по фармацевтической ботанике. Chișinău, 2005, 275 p.

Atlas:

 1. Nistreanu Anatolie. Plante medicinale din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2006, 112 p.

Monographs:

 1. Calalb T. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (structura, biochimia şi biotehnologia fructelor). Ch.: dPrim, 2010, 156 p.
 2. Goreanu Gh. Cercetări farmacognostice ale unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae. Chişinău: Cronprint, 2009. 151 p.

Articles:

 1. Benea A., Nistreanu A. Tihon Iu. Studiul chimic al unor specii din genul Hypericum L. din flora Republicii Moldova. În: Analele ştiinţifice. Ediţia a XII, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. 2011, (1), 418-421. ISSN 1857-1719.
 2. Calalb T. Carpomasele generate in vitro – o reală concurenţă pentru fructele de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. 2009,  4(31), p. 38-44. ISSN 1729-8687.
 3. Calalb T. Studiul comparativ al polifenolilor din fructele de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi in vitro prin metoda CLIP-MS.  În: Buletinul AŞ a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2009, 2(307).
 4. Calalb T. The Dynamic of Structure Modifications and Pnenolic Accumulation in Carporture of Aronia melanocarpa Elliot in vitro. Chişinău, Archives of the Balkan Medical Union, Vol.1, Nr.3, 2008, pag.326-328.
 5. Chiru T. Centaurea cyanus L. – sursă de compuşi chimici cu diverse acţiuni farmacologice. Chişinău, „Universul”, Revista farmaceutică a Moldovei, Nr 1-4, 2007, p.35-42.
 6. Chiru T., Calalb T., Nistreanu A. Morphological and anatomical studies of Cyani herba., Modern Phytomorphology, Vol. 4, 2013, p.65-68.
 7. Chiru T. Phytochemical study of Centaurea cyanus L. În: Scientific Papers, USAMV Bucharest, Series A, Vol. LII, 2009, ISSN 1222-5339. p. 293-297.
 8. Калалб Т. Динамика гисто-анатомических изменений в онтоморфогенезе плода черноплодной рябины Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. Morden Phytomorphology, Vol. (Special issue), 2, 2012, p.75-78. ISSN 2226-3063.
 9. Калалб Т., Ороян С., Самыргицан М. Структуры-индикаторы в определении устойчивости сочных плодов аронии к факторам среды и в процессе хранения.  Modern Phytomorphology, Vol. 4, 2013, стp.185-188.

Patents:

 1. Procedeu biotehnologic de obţinere a carpomasei in vitro, bogată în compuşi fenolici din fructele de Aronia melanocarpa (Michx) Elliot. Brevet de invenţie MD3763. Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E. (MD), data de depozit 06.27.2008, 5 p.

 2. Brevet de invenţie 46MD. Biomasa frutieră in vitro de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot cu proprietăţi antimicrobiene / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E., Bejan N. (MD), data de depozit 03.03.2009, BOPI nr 7/ 2009.
 3. Brevet de invenţie 83MD. Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E., Bejan N. (MD), data de depozit  26.03.2009, BOPI nr 9/2009.