Farmacognozie şi botanică farmaceutică

 
 

Istoric

Colaboratorii catedrei

Disciplinile Botanica farmaceutică și Farmacognozie au fost inițiate odată cu întemeierea Învăţământului Farmaceutic Național (1964). Aceste două disciplini au avut o evoluție în domeniul metodico-didactic și al cercetărilor științifice în cadrul diferitor catedre: Biologie (1964); Farmacologie (1966), șef catedră – doctor în medicină, profesor universitar Efim Muhin; Farmacie (1972), șef catedră – doctor în farmacie, conferențiar universitar Vasile Procopișin; Tehnologia medicamentelor şi Farmacognozie (1984), șef catedră – doctor în farmacie, conferențiar universitar Eugen Diug. Catedra Farmacognozie și Botanică Farmaceutică a fost fondată în noiembrie anul 1991. Pe perioada 1991-2017 catedra a fost condusă de profesorul universitar Anatolie Nistreanu, actualmente profesor consultant. Din septembrie 2017, șef catedră este profesorul universitar Tatiana Calalb.

DSC_0590

Discipline de bază la catedră: Botanică farmaceutică (anul I), Farmacognozie (anul III), Plante toxice (anul V); discipline opționale – Ecologie și plante medicinale (anul II), Organisme modificate genetic (anul III), Biotehnologii in vitro la plante medicinale (anul IV). Stagiile practice la Botanică farmaceutică și Farmacognozie se efectuează în Colecția de plante medicinale a CȘCPM a USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Catedra de asemenea participă la pregătirea postuniversitară cum ar fi: studiul prin Rezidenţiat; Doctorat; Educația Continuă a Farmaciștilor cu ciclul tematic ”Utilizarea plantelor medicinale și a fitopreparatelor autorizate în Republica Moldova”.

Profesori, care au activat mai mult de 40 ani în învățământul farmaceutic, predând disciplinile catedrei: conferențiar universitar, doctor în biologie Petru Sârghii (Botanica farmaceutică); conferențiar universitar, doctor habilitat în farmacie (2010) Gheorghe Goreanu (Farmacognozie); conferențiar universitar, profesor universitar (2006), doctor în farmacie, șef catedră (1991) Anatolie Nistreanu (Farmacognozie, Plante toxice). Din anul 2002 la catedră activează doctor habilitat (2011), profesor universitar Tatiana Calalb (Botanică farmaceutică, Biotehnologii in vitro la plante medicinale, Organisme modificate genetic). La catedră activează absolvenții facultății de Farmacie a USMF ,,Nicolae Testemițanu”: Maria Cojocaru-Toma, doctor în farmacie (2001), din anul 2012 în funcția de conferențiar universitar la disciplina Farmacognozie; Tatiana Chiru – asistent universitar (din anul 2005), doctor în farmacie (2014), în funcție de conferențiar din anul 2017 (Botanică farmaceutică, Farmacognozie, Plante toxice); Anna Benea – asistent universitar din anul 2004 (Farmacognozie, Plante toxice), doctorand în perioada 2011-2015; Cornelia Fursenco – asistent universitar din anul 2016 (Botanică farmaceutică, Farmacognozie, Plante toxice).

Profesorii catedrei coordonează lucrul științific al studenților în cadrul Cercului Științific al catedrei, iar rezultatele sunt prezentate și apreciate la diferite foruri științifice internaționale și naționale: International Medical Congress for students and young scientists, 2016, Cernăuți, Ucraina; International Scientific Symposium Conservation of plant diversity”, 2012-2017 Chișinău, R. Moldova; International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 2017, Chișinău, R. Moldova; Conferința Științifică cu participare internațională De la design-ul medicamentului la calitate și inofensivitate în memoria profesorului Filip Babilev 80 ani de la naștere, 2016, Chișinău, R. Moldova; I Congres al Asociației Studenților Farmaciști  consacrat anului Nicolae Testemițanu „Inovarea și creativitatea în practica și cercetarea farmaceutică”, 2017, Chișinău, R. Moldova; Conferința Științifică anuală a USMF  “Nicolae Testemițanu”, 2012-2017, Chișinău, R. Moldova; The Spring School of Gemmaetherapy, 2017, Arad, România.

Anual, în luna septembrie catedra organizează Conferința pe Bilanțul Stagiului Practic la Botanica farmaceutică (studenții anului I) și Farmacognozie (studenții anului III). În anul 2011-2013 catedra a fost vizitată de Dna prof. univ. Silvia Oroian, Universitatea de Medicină și Farmacie Mureș, s-au organizat conferințe tematice ”Conservarea biodiversității și biosecuritatea umană”; ”Strategii europene și bioconservarea plantelor medicinale”, ”Drogurile ușoare – aspectul legal și civic” pentru profesorii facultății și studenții anului I și III.

Profesorii catedrei colaborează cu colegii de la facultățile de farmacie de la universitățile din România: prof. univ. Silvia Oroian, UMF Tîrgu Mureș (Acord de colaborare la disciplina Botanică farmaceutică); prof. univ. Gianina Crișan, UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca; prof. univ. Mihaela Dinu, Robert Ancuceanu, Cerasela Gîrd, UMF ,,Carol Davila” din București; prof. univ. Claudia-Crina Toma, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad; prof. univ. Anca Miron, UMF ,,Grigore T. Popa”  Iași.

Pe parcursul ultimilor 5 ani catedra a fost vizitată de colegi de la diferite universități: prof. univ. Silvia Oroian, UMF Tîrgu Mureș (2011-2015); prof. univ. Mihaela Dinu, Robert Ancuceanu (2014-2015), Cerasela Gîrd (2014) UMF ,,Carol Davila” din București; prof. univ. Serghei Parfeinicov (2014), Universitatea de Farmacie, Piatigorsc, Rusia; dr. șt. farm. Găină Georgeta (2015-2016), Universitatea  de Stat de Medicină din Bucovina, Ucraina; prof. univ. Claudia-Crina Toma (2014, 2017), Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad (decan al facultății de Farmacie); prof. univ. Gianina Crișan (2014), UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (decan al facultății de Farmacie); prof. univ. Anca Miron (2014, 2017), UMF ,,Grigore T. Popa” Iași (prodecan al facultății de Farmacie);

În anul 2017 catedra a fost vizitată de  delegații de profesori de la universități din Estonia – Institutul de Farmacie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Tartu, Estonia – dr. șt. farm. Ain Raal (decan al Institutului de Farmacie), dr. șt. farm. Jyrki Tapio Heinämäki, dr. șt. biol. Andres Meos și Belorus – Facultatea de Farmacie, Universitatea de Stat de Medicină, Minsk, Belorus – dr. șt. farm. Gurina Natalia, dr. șt. farm. Shevchiuk Svetlana.