Istoric

Colaboratorii catedreiDisciplinile Botanica farmaceutică și Farmacognozie au fost inițiate odată cu întemeierea Învăţământului Farmaceutic Național (1964). Aceste două disciplini au avut o evoluție pe parcursul dezvoltării lor în domeniul metodico-didactic și al investigațiilor științifice doar că au fost în cadrul diferitor catedre: Biologie (1964); Farmacologie (1966), șef catedră – doctor în medicină, profesor universitar Efim Muhin; Farmacie (1972), șef catedră – doctor în farmacie, conferențiar universitar Vasile Procopișin; Tehnologia medicamentelor şi Farmacognozie (1984), șef catedră – doctor în farmacie, conferențiar universitar Eugen Diug. Catedra Farmacognozie și Botanică farmaceutică a fost fondată în noiembrie 1991 prin ordinul rectorului, șef catedră conferențiar universitar, doctor în farmacie Anatolie Nistreanu, actualmente profesor universitar.

Catedra deasemenea participă la pregătirea postuniversitară – studiul prin Rezidenţiat, Masterat, Doctorat și  la Educația Continuă a Farmaciștilor cu ciclul tematic ”Utilizarea Plantelor Medicinale și a Fitopreparatelor Autorizate în Republica Moldova”.

Profesori, care au activat mai mult 40 ani în învățământul farmaceutic, predând disciplinile catedrei: conferențiar universitar, doctor în biologie Petru Sârghii (Botanica farmaceutică); conferențiar universitar, doctor habilitat în farmacie (2010) Gheorghe Goreanu (Farmacognozie); conferențiar universitar, profesor universitar (2006), doctor în farmacie, șef catedră (1991) Anatolie Nistreanu (Farmacognozie, Plante toxice). Din anul 2002 la catedră activează doctor habilitat (2011), conferențiar universitar Tatiana Calalb (Botanică farmaceutică, Biotehnologii in vitro la Plante medicinale, Organisme modificate genetic), din 2012 – doctor în farmacie Maria Cojocaru-Toma (Farmacognozie).

Caterda anual tradițional organizează conferințe – Bilanțul Practicii de studii la disciplinile catedrei: Botanică farmaceutică (studenții anului I) și Farmacognozie (studenții anului III). În anul 2011-2013 catedra a fost vizitată de Dna prof. univ. S.Oroian, Universitatea de Medicină și Farmacie Mureș, s-au organizat conferințe tematice ”Conservarea biodiversității și biosecuritatea umană”; ”Strategii europene și bioconservarea plantelor medicinale”, ”Drogurile ușoare – aspectul legal și civic” pentru profesorii facultății și studenții anului I și III.