Farmacognozie şi botanică farmaceutică

 
 

PersonalTatiana Calalb

șef catedră

tatiana_PN_calalb_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022205447


Anatolie Nistreanu

profesor consultant

anatolie_PN_nistreanu_AR_usmf_PN_md

Maria Cojocaru-Toma

conferenţiar universitar

maria_PN_cojocaru_AR_usmf_PN_md

Tatiana Chiru

conferenţiar universitar

tatiana_PN_chiru_AR_usmf_PN_md


Anna Benea

asistent universitar

anna_PN_benea_AR_usmf_PN_md

Cornelia Fursenco

asistent universitar

Stela Grăjdieru

lector

stela_PN_grajdieru_AR_usmf_PN_md


Rodica Gheorghieș

laborant

rodica_PN_gheorghies_AR_usmf_PN_md

Violeta Grăjdieru

preparator

violeta_PN_grajdieru_AR_usmf_PN_md