Farmacognozie şi botanică farmaceutică

 
 

Publicaţii

Manuale:

 1. Nistreanu A. Farmacognozie. Ed. Tipografia centrală, Chișinău, 2000, 672 p.
 2. Calalb T., Bodrug M. Botanica farmaceutică. Chişinău: CEP Medicina, 2009. 472 p
 3. Gonciar V. Obrijanu D. Nistreanu A. Elemente de fitofarmacologie. Chişinău. Tipografia centrală. 2012. 248 p
 4. Calalb T. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator şi lucru independent la Botanica farmaceutică. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. Chișinău, 2005, 250 p.
 5. Калалб Т. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе по фармацевтической ботанике. Chișinău, 2005, 275 p.
 6. Calalb T., Nistreanu A. Stagiul de practică la Botanica farmaceutică. CEP Medicina, Chişinău, 2015, 47 p.
 7. Nistreanu A., Calalb T. Stagiul de practică la Farmacognozie. CEP Medicina, Chișinău, 2015, 39 p.
 8. Nistreanu A., Calalb T. Analiza farmacognostică a produselor vegetale medicinale. CEP Medicina, Chişinău, 2016, 316 p.
 9. Cojocaru-Toma M. Produse vegetale și fitopreparate din Republica Moldova. CEP Medicina, Chișinău, 2017, 330 p.
 10. Balan V., Sava P., Calalb T., et al. Cultura arbuștilor fructiferi și căpșunului. Bons-Offices, Chișinău, 2017, 435 p.

Atlas:

 1. Nistreanu Anatolie. Plante medicinale din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2006, 112 p.

Monografii:

 1. Calalb T. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (structura, biochimia şi biotehnologia fructelor). Ch.: Prim, 2010, 156 p.
 2. Goreanu Gh. Cercetări farmacognostice ale unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae. Chişinău: Cronprint, 2009. 151 p.

Articole:

 1. Chiru T., Calalb T., Nistreanu A. Morphological and anatomical studies of Cyani herba., Modern Phytomorphology, Vol. 4, 2013, p.65-68.
 2. Калалб Т. Динамика гисто-анатомических изменений в онтоморфогенезе плода черноплодной рябины Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot. Morden Phytomorphology, Vol. (Special issue), 2, 2012, p.75-78. ISSN 2226-3063.
 3. Калалб Т., Ороян С., Самыргицан М. Структуры-индикаторы в определении устойчивости сочных плодов аронии к факторам среды и в процессе хранения.  Modern Phytomorphology, Vol. 4, 2013, стp.185-188.
 4. CALALB, T.I.; NISTREANU, A.N.; OROIAN S.G.; SAMARGHITAN M.M. Callus induction and biomass accumulation in vitro in explants from chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) fruit. Polish, Acta Agrobotanica, 2014, 67(3), 53-64. ISSN 0065-0951. doi: 10.5586/aa.2014.039, (IF: 1.808).
 5. COJOCARU-TOMA, M. Identification and assay of the flavonoids in medicinal plants with hepatoprotective action. Modern Phytomophology. 2015, Nr. 8, p.61-64.
 6. COJOCARU-TOMA, M. Valorificarea plantelor medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova. Buletinul de Științe a Moldovei. Secția Științe medicale.Chișinău, 2014.Nr.1 (42) 2014, p. 237-241. ISSN 1857-0011.
 7. COJOCARU-TOMA, M. ANCUCEANU R.: CALALB T.; DINU M.; ȘEREMET O.; OLARU O.; ANGHEL A. Produse vegetale și fitopreparate cu acțiune hipoglicemiantă. Buletinul de Științe a Moldovai. Secția Științe medicale.Chișinău, 2015.Nr.1 (46) 2015, p. 440-445. ISSN 1857-0011.
 8. COJOCARU-TOMA, M. Evaluarea fitopreparatelor cu acțiune hepatoprotectoare. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, nr. 1-2 (2014), 54-56. ISSN 1812-5077.
 9. COJOCARU-TOMA, M. Profesorul Boris Parii – cavaler al demnității. Profesorul universitar Boris Parii. Medicamentul de la concept până la tratament (Alocațiune aniversară) Chișinău, Centru Editorial –Poligrafic Medicina, 2014, 77-80.
 10. CALALB T.; ONIGA E.; BURLESCU D. The content of some natural compounds in the fruits of new forms of black chokeberry and sea-buckthorn, obtained in Botanical Garden of Academy of Science of Moldova. Mater. Simpoz. Științific Inter. Conservarea diversității plantelor, Chișinău, Tipografia Academiei de Științe, 2014, 10-12. ISBN 978-9975-62-370-4.
 11. BENEA, A.; GONCEARIUC, M.; DRAGALIN, I.; NISTREANU, A.; CHIRU, T.. Study of volatile oil from the aerial parts of Hypericum perforatum L. By GC-MS. Phytochemicals in medicine and pharmacognosy Piatra-Neamț, Romania, 27-30 april, 2014. 2014, 37. ISBN-13 978-0-9565472-4-8.
 12. PAŞCAN, D.; VÎSLOUH, O.; SUVORCHINA, O.; UNCU, L.; COJOCARU-TOMA, M. Methods of dosing flavonoids in medical plants. Abstract book 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. 2014, 238.  ed. a V-a, Chișinău, ImprintStar.
 13. NICOLAI, E.; CHIRU, T.; PARII, S.; NISTREANU, A.; VALICA, V. Evaluation of acute toxicity of polyphenols and polysaccharides extracts of Centaurea cyanus L. 5th International Medical Congress for students and young doctors. 2014, 237-238. MedEspera-2014, ed. a V-a, Chișinău, ImprintStar.
 14. ANCUCEANU, R.; COJOCARU-TOMA, M.; CALALB, T.; ANGHEL, A.,; DINU, M.; HOVANEȚ, V. Evaluarea fitotoxicității unor extracte vegetale prin biotestul triticum. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014,.Nr. 3-4, 63. ISSN 1812-5077.
 15. ANGHEL A.; OLARU O.; CALALB T.; COJOCARU-TOMA M.; ANCUCEANU R.; DINU M. Cercetări botanice  și evaluarea citotoxicității unui extrac obținut din specia Cirsium arvense L. (Asteraceae). Revista farmaceutică a Moldovei, 2014,  3-4, 64, ISSN 1812-5077.
 16. CALALB T.; OROIAN S.; SAMÂRGHIȚAN M. Fructele formelor noi de cătină de râu, aronie și carpomasele in vitro de aronie – sursă de principii active. Revista farmaceutică a Moldovei, 2014, nr. 3-4, 67, ISSN 1812-5077.
 17. CIOBANU C.; DIUG E., CALALB T.; ACHIM M. Determinarea calității produsului vegetal Cynarae folium. Revista farmaceutică a Moldovei, 2014, nr. 3-4, 70, ISSN 1812-5077.
 18. OROIAN S.; CALALB T.; SAMĂRGHIȚAN M.; HIRIȚIU M. Specii de plante din Câmpia Transilvaniei (România), utilizate în fitoterapia diferitor afecțiuni. Revista farmaceutică a Moldovei, 2014, nr. 3-4, 71, ISSN 1812-5077.
 19. COJOCARU-TOMA, M.; GURSCHI, E. Semnificația plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014, .72. ISSN 1812-5077.
 20. UNCU, L.; COJOCARU-TOMA, M.; PAȘCAN, D.; VÎSLOUH, O.; SUVORCHINA, O. Dozarea flavonoidelor prin metoda HPLC. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014,.54. ISSN 1812-5077.
 21. Benea, A.; Nistreanu, A.; Gotca, C. Conținutul substanțelor tanante în produse vegetale și extracte uscate din Hypericum perforatum L. Revista farmaceutică a Moldovei . 2014, 65, ISSN 1812-5077.
 22. RUDIC, L.; COJOCARU-TOMA, M.; COVALI, M. Spirulina platensis-sursă de materie primă pentru forme noi farmaceutice. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014, 68. ISSN 1812-5077.
 23. CIOTU, L..; COJOCARU-TOMA, M.. Plante medicinale și forme farmaceutice utilizate în tratamentul acneei. Conferința științifică anuală a colaboratorilor și studenților. Culegere de rezumate științifice. IP USMF Nicolae Testemițanu. Chişinău: CEP Medicina, 2014, .24. ISBN 978-9975-118-61-3.
 24. Benea, A.; NISTREANU, A. Totalul flavonoidelor în extracte uscate din Hypericum perforatum L.  Conferința științifică anuală a colaboratorilor și studenților. Culegere de rezumate științifice. IP USMF Nicolae Testemițanu. Chişinău Chișinău: CEP Medicina, 2014, 22 p. SBM 978-9975-118-61-33.
 25. IVASENCO, D.; BENEA, A. Poluarea atmosferică și impactul asupra plantelor rofessor. In: Conferința științifică anuală a colaboratorilor și studenților. 2014, Culegere de rezumate științifice. IP USMF Nicolae Testemițanu. Chişinău: CEP Medicina, 2014, 26. ISBM 978-9975-118-61-33.
 26. GURSCHI, E.; COJOCARU-TOMA, M. Utilization of antioxidant medicinal plants Abstract book 5th International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera. 2014, 72 ed. a V-a, Chișinău, ImprintStar.
 27. CHIRU, T.; FILIPPOV, M.; VALICA, V.; NISTREANU, A.; Extracția fracționată din flori de Centaurea cyanus L. Revista farmaceutică a Moldovei. Chișinău 2014, nr. 3-4, 2014, 62-63. ISSN 1812-5077.
 28. CALALB, T.; OROIAN, S.; SĂMÂRGHIȚAN, M. The content of some natural compounds in the new chokeberry forms and pigmented carpomass in vitro. Volum de rezumate a Congres Național de Farmacie din România cu participare internațională. Viziune și inovație în practica farmaceutică. Orizont 2020, ediția a XV-a, Iași, 2014, ISBN 978-606-544-252-8.
 29. OROIAN, S.; CALALB, T.; SĂMĂRGHIȚAN, M. Contribution to the Study of Medicinal Flora from Transylvanian Plain. Volum de rezumate a Congres Național de Farmacie din România cu participare internațională. Viziune și inovație în practica farmaceutică, Orizont 2020, ediția a XV-a, Iași, 2014, I85.SBN 978-606-544-252-8.
 30. DINU M.; OLARU O.; CALALB T. Assesment of the Total polyphenol Contents and Toxicity of a Raphanus sativus L. Leaf Extract. In: Volum de rezumate a Cong. Național de farmacie din România cu participare internaț., Viziune și inovație în practica farmaceutică Orizont 2020, ediția a XV-a, Iași, 2014,133. ISBN 978-606-544-252-8.
 31. ANCUCEANU, R.; COJOCARU-TOMA, M.; CALALB, T.; HOVANET, V. Produse vegetale cu utilitate potentială in durere neuropata. Materialele Congresului Național de Durere ediția a 2-a și Zilele medicamentului ediția a XXIII-a. Iași, 2014.

Brevete de invenție:

 1. Procedeu biotehnologic de obţinere a carpomasei in vitro, bogată în compuşi fenolici din fructele de Aronia melanocarpa (Michx) Elliot. Brevet de invenţie MD3763. Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E. (MD), data de depozit 06.27.2008, 5 p.

 2. Brevet de invenţie 46MD. Biomasa frutieră in vitro de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot cu proprietăţi antimicrobiene / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E., Bejan N. (MD), data de depozit 03.03.2009, BOPI nr 7/ 2009.
 3. Brevet de invenţie 83MD. Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E., Bejan N. (MD), data de depozit  26.03.2009, BOPI nr 9/2009.

 4. Extract de origine vegetală pentru tratamentul durerii neuropate asociate chimioterapiei şi metodă de obţinere a acestuia. Ancuceanu R., Zbârcea C. Târcomnicu I., Diun M., Negreș S., Hovaneț M., Anghel A., Nicolescu T., Cojocaru-Toma M., Calalb T. RO. (11) 131712 A0 (51) A61K 36/81 (2006.01) (21) a 2016 00489 (22) 05/07/2016 (41) 30/03/2017//3/2017 71).