Default Header Image

Cercetare

Direcţii de cercetare științifică: Studiul biologic și farmacognostic al diferitor specii de plante din flora locală (cultivată și spontană)

Rezultatele cercetărilor științifice sunt prezentate la diferite foruri științifice: prof. univ. Tatiana Calalb – The Spring School of Gemmaetherapy (2016-2017), Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, România (în calitate de profesor invitat); International Scientific Symposium Conservation of plant diversity” (2014-2017), Chișinău, R. Moldova; conf. univ. Tatiana Chiru - Phytochemical Society of Europe Meeting. Phytochemicals in Medicine and Pharmacognosy (2014), România; The 12th National Symposium with International Participation (2016), Piatra-Neamț, România; 21st  International Congress „Phytopharm 2017” and 10th Anniversary of the TCM Research Center Graz (2017), Austria; conf. univ. Maria Cojocaru-Toma – Congresul Național de Farmacie din România, ediția a XVI-a. Farmacia – centru al interdisciplinarității științelor vieții (2016), București,  România; Al VIII-a Congres al Asociației Farmaciștilor din Republica Moldova: Actualități și perspective în activitatea farmaceutică din cadrul Expoziției Internaționale Specializate MoldMezin and MoldDENT, ediția a XXIII-a, (2017), în calitate de președinte al Congresului. Pentru promovarea metodelor de cercetare și a rezultatelor investigațiilor științifice, a fost organizat un workshop cu tematica ”Metode de determinare și evaluare a activității antioxidante”, în cadrul I-lui Congres al Asociației Studenților Farmaciști  consacrat anului Nicolae Testemițanu „Inovarea și creativitatea în practica și cercetarea farmaceutică” (2017), Chișinău, Republica  Moldova, organizator – conf. univ. Tatiana Chiru.

Date despre susţinerea tezelor

  1. Goreanu Gh. Studiul farmacognostic al unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae. Doctor habilitat în farmacie (15.00.01 – Farmacie). Consultant ştiinţific – Chintea Pavel dr. hab. în f. Data susținerii 16.06.2010 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.15.00.01-09. Data aprobării Comisiei Superioare de Atestare 06.10.2010.
  2. Cojocaru-Toma Maria. Contribuţii la studiul farmacognostic şi farmacodinamic al speciei Symphytum officinale. Doctor în ştiinţe farmaceutice (15.00.01 – Farmacie). Conducător științific: Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ.; consultant ştiinţific: Constantin Matcovschi, dr. șt. med., prof. univ. Consiliul științific specializat D 15.99.62 din cadrul IP USMF ,,Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 06.12.2000.
  3. Calalb Tatiana. Structura şi compoziţia biochimică a fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi in vitro. Doctor habilitat în biologie (03.00.05 – Botanica). Consultanţi ştiinţifici: Matienco Boris dr.hab.biol., prof univ., acad. al AŞM; Jacotă Anatol dr.hab.biol., prof univ., acad. al AŞM. Data susținerii 24.12.2010. Consiliul ştiinţific al Grădinii (Institut) Botanice. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 24.02.2011.
  4. Chiru Tatiana. Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.”. Doctor în științe farmaceutice (316.01 – Farmacie). Conducător științific: Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ. Conducător de cotutelă: Poli Ferruccio, dr. șt. biol., prof. univ. Data susținerii: 08.10.2014. Consiliul științific specializat D 50.316.01 din cadrul IP USMF ,,Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 20.11.2014.
  5. Benea Anna, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema: ,,Hypericum perforatum L. – sursă de noi forme farmaceutice.