Default Header Image

Cercetare

CERCETARE

Direcţia de cercetare științifică: Studiul biologic și farmacognostic al diferitor specii din flora spontană și cultivată a R. Moldova.

 Rezultatele cercetărilor științifice sunt prezentate la diferite foruri științifice: prof. univ. Calalb T. – The Spring School of Gemmaetherapy (2016-2017), Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, România, în calitate de profesor invitat); International Scientific Symposium Conservation of plant diversity (2014-2017), Chișinău, R. Moldova; International Scientific and Practical Conference Experimental and Theoretial Research in Modern Science', Chişinău,  2021; Simpozion Științific Internațional Protecția plantelor – realizări și perspective, Chișinău, 27-28 octombrie 2020; conf. univ. Cojocaru-Toma M. – al VIII-a Congres al Asociației Farmaciștilor din R. Moldova: Actualități și perspective în activitatea farmaceutică din cadrul Expoziției Internaționale Specializate MoldMezin și MoldDENT, ediția a XXIII-a (2017), în calitate de președinte a AFRM și președinte al Congresului; al IX-lea Congres al Farmaciștilor din R. Moldova cu genericul: Sistemul farmaceutic din Republica Moldova-realități și perspective de dezvoltare, din 18 iunie 2022, Chișinău, R. Moldova (organizat prin ordinul MS RM nr. 582 din 15.06.2022).

Profesorii catedrei au participat la lucrările Congresului Național de Farmacie (CNF) din România, ediția a XVI-a: Farmacia – centru a interdisciplinarității științelor vieții (2016) București, România (Calalb T.; Cojocaru-Toma M.); CNF din România, ediția a XVII-a: Farmacia secolului XXI – între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială (2018) București, România (Calalb T.; Cojocaru-Toma M.); CNF din România, ediția a XVIII-a: Farmacia: de la inovare la Buna Practică Farmaceutică (2021) Oradea, România (Calalb T.; Cojocaru-Toma M.; Benra A.); Conferinţa ştiinţifică anuală: Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță (2021) Chișinău, R. Moldova  (Calalb T.; Cojocaru-Toma M.; Benra A.; Fursenco C.; Ohindovschi A.), cu organizarea Cursului educațional în cadrul conferinței : Probleme actuale ale farmaciei, actualități farmaco- și fitoterapeutice în contextul pandemiei Covid-19, cu 2 comunicări.

Colectivul catedrei a organizat Conferința științifico-practică: Plante în fortificarea sănătății,  dedicată Anului Lucrătorului Medical  și aniversării a 75-a de la fondarea USMF ”Nicolae Testemițanu” (2 octombrie 2020) Chișinău, R. Moldova (numărul total de participanți – 150); Conferinţa Ştiinţifico-Practică Naţională cu Participare Internaţională: Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale (01-02 octombrie 2021) Chişinău, R. Moldova, unde organizatori au fost: Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică cu Asociația Studenților Farmaciști din R. Moldova, cu un număr total de participanți – 250 colaboratori, din instituții științifice, inclusiv din străinătate – 51 (România, Germania, Italia, Franța). În cadrul conferinței s-a organizat Workshopul:  Tehnici de identificare, obținere și aplicare a uleiurilor volatile în farmacie, cosmetică și alimentație, în colaborare cu Laboratorul de Plante aromatice și medicinale, IGFPPl, cu număr total de participanți – 30. În cadrul Congresului International Medical (CIM) MedEspera, 24-26 septembrie 2020, Chisinau, R. Moldova s-a organizat Workshopul: Drug, supplement, food - through the national and international legal context (Calalb T.;Cojocaru-Toma M.;Benea A.;Fursenco C.); în cadrul CIM MedEspera din 14-16 mai 2022 Chisinau R. Moldova, s-a organizat alt Workshop, cu genericul: Practical pharmacognostic skills for the identification of vegetal products with volatile oil content in medicinal plants from the collection of the SPCFMP (Calalb T.; Cojocaru-Toma M.; Benea A.;Fursenco C.; Ohindovschi A.), cu suportul Asociației Studenților Farmaciști din R, Moldova.

Tinerii cercetători, asistenți universitari, studenți doctoranzi cercetează plantele medicinale în proiecte de cercetare: Fursenco C., asist. univ., tema: Studiul farmaceutic complex al speciilor genului Solidago din flora Republicii Moldova, conducător prin cotutelă prof. univ. Calalb T.; Ohindovschi   A., asist. univ., cu tema de cercetare: Studiul farmaceutic al speciilor genului Galium în obținerea fitopreparatelor cu potențial antioxidant, conducător științific conf. univ. Cojocaru-Toma M., conducător prin cotutelă prof. univ. Calalb T.; Nartea M. student doctorand anul I, cu tema la proiectul tezei de doctorat: Studiul farmaceutic comparativ al speciilor genului Helichrysum cu potențial hepatoprotector, conducător științific conf. univ. Cojocaru-Toma M.

Ohindovschi A. asist. univ., în perioada 01-30 iunie 2022 în cadrul mobilității de instruire CEEPUS, CIII-RO-0010, MPC-2021-01278 în Institutul de Chimie Analitică a Universitatății din Viena, Austria, a însușit și aplicat metode de cercetare a proteinelor în extracte uscate de plante medicinale prin metoda Bradford și electroforeza pe gel de poliacrilamidă.

Date despre susţinerea tezelor

  1. Goreanu Gh. Studiul farmacognostic al unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae. Doctor habilitat în farmacie (15.00.01 – Farmacie). Consultant ştiinţific – Chintea Pavel dr. hab. în f. Data susținerii 16.06.2010 Consiliul ştiinţific specializat DH 50.15.00.01-09. Data aprobării Comisiei Superioare de Atestare 06.10.2010.
  2. Cojocaru-Toma Maria. Contribuţii la studiul farmacognostic şi farmacodinamic al speciei Symphytum officinale. Doctor în ştiinţe farmaceutice (15.00.01 – Farmacie). Conducător științific: Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ.; consultant ştiinţific: Constantin Matcovschi, dr. șt. med., prof. univ. Consiliul științific specializat D 15.99.62 din cadrul IP USMF ,,Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 06.12.2000.
  3. Calalb Tatiana. Structura şi compoziţia biochimică a fructelor de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot in vivo şi in vitro. Doctor habilitat în biologie (03.00.05 – Botanica). Consultanţi ştiinţifici: Matienco Boris dr.hab.biol., prof univ., acad. al AŞM; Jacotă Anatol dr.hab.biol., prof univ., acad. al AŞM. Data susținerii 24.12.2010. Consiliul ştiinţific al Grădinii (Institut) Botanice. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 24.02.2011.
  4. Chiru Tatiana. Cercetări farmacognostice şi farmacologice în vederea valorificării speciei Centaurea cyanus L.”. Doctor în științe farmaceutice (316.01 – Farmacie). Conducător științific: Nistreanu Anatolie, dr. șt. farm., prof. univ. Conducător de cotutelă: Poli Ferruccio, dr. șt. biol., prof. univ. Data susținerii: 08.10.2014. Consiliul științific specializat D 50.316.01 din cadrul IP USMF ,,Nicolae Testemițeanu” din Republica Moldova. Data aprobării  Comisiei Superioare de Atestare 20.11.2014.
  5. Benea Anna, efectuează cercetări asupra tezei de doctor în ştiinţe farmaceutice cu tema: ,,Hypericum perforatum L. – sursă de noi forme farmaceutice. 

 

Regulamentul Antiplagiat al USMF ,,Nicolae Testemițanu”:

Regulament antiplagiat_.pdf