Default Header Image

Scurt istoric

Istoricul catedrei incepe cu introducerea disciplinilor de Botanică farmaceutică și Farmacognozie în planul de studii la  întemeierea Învăţământului Farmaceutic Național în anul 1964. Aceste două disciplini au avut o evoluție în domeniul metodico-didactic și al cercetărilor științifice în cadrul diferitor catedre de: Biologie (1964); farmacologie (1966), șef catedră – doctor în medicină, profesor universitar Efim Muhin; farmacie (1972), șef catedră – doctor în farmacie, conferențiar universitar Vasile Procopișin; tehnologia medicamentelor şi farmacognozie (1984), șef catedră – doctor în farmacie, conferențiar universitar Eugen Diug. Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică a fost fondată în noiembrie anul 1991. Pe perioada 1991-2017 catedra a fost condusă de profesorul universitar Anatolie Nistreanu, actualmente profesor-consultant. Din septembrie anul 2017, șef catedră este profesorul universitar Tatiana Calalb.

La catedră sunt discipline: de bază – Botanică farmaceutică (anul I), Farmacognozie (anul III), Plante toxice (anul V); discipline opționale – Ecologie și plante medicinale (anul I), Organisme modificate genetic (anul III), Biotehnologii in vitro la plante medicinale (anul IV) și disciplina facultativă – Fitoterapie complimentara.  Stagiile practice la Botanică farmaceutică și Farmacognozie se efectuează în Colecția de plante medicinale a CȘCPM a USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Catedra, de asemenea participă, la pregătirea postuniversitară cum ar fi: studiul prin Rezidenţiat; Doctorat; Educația Continuă a Farmaciștilor cu ciclul tematic ” Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor autorizate în Republica Moldova”.

La catedră au activat profesori mai mult de 40 ani în învățământul farmaceutic, predând disciplinile catedrei: conferențiar universitar, doctor în biologie Petru Sârghii (Botanica farmaceutică); conferențiar universitar, doctor habilitat în farmacie (2010) Gheorghe Goreanu (Farmacognozie); conferențiar universitar, profesor universitar (2006), doctor în farmacie, șef catedră (1991) Anatolie Nistreanu (Farmacognozie, Plante toxice). Din anul 2002 la catedră activează doctor habilitat (2011), profesor universitar Tatiana Calalb (Botanică farmaceutică, Ecologie și plante medicinal, Biotehnologii in vitro la plante medicinale, Organisme modificate genetic). La catedră activează absolvenții facultății de Farmacie a USMF ,,Nicolae Testemițanu”: Maria Cojocaru-Toma, doctor în farmacie (2001), conferențiar universitar (2019) la disciplina Farmacognozie; Tatiana Chiru – asistent universitar (din anul 2005), doctor în farmacie (2014), în funcție de conferențiar din anul 2017 (Botanică farmaceutică, Farmacognozie, Plante toxice); Anna Benea – asistent universitar din anul 2004 (Farmacognozie, Plante toxice), doctorand în perioada 2011-2015; Cornelia Fursenco – asistent universitar din anul 2016 (Botanică farmaceutică, Ecologie și plante medicinale, Farmacognozie, Plante toxice), student-doctorand din anul 2018.

Profesorii catedrei coordonează lucrul științific al studenților în cadrul Cercului Științific al catedrei, iar rezultatele sunt prezentate și apreciate la diferite foruri științifice internaționale și naționale: International Medical Congress for students and young scientists, 2016, Cernăuți, Ucraina; International Scientific Symposium Conservation of plant diversity”, 2012-2017 Chișinău, R. Moldova; International Medical Congress for Students and Young Doctors MedEspera, 2017, Chișinău, R. Moldova; Conferința Științifică cu participare internațională „De la design-ul medicamentului la calitate și inofensivitate” în memoria profesorului Filip Babilev „80 ani de la naștere”, 2016, Chișinău, R. Moldova; I Congres al Asociației Studenților Farmaciști  consacrat anului Nicolae Testemițanu „Inovarea și creativitatea în practica și cercetarea farmaceutică”, 2017, Chișinău, R. Moldova; Conferința Științifică anuală a USMF  “Nicolae Testemițanu”, 2012-2019, Chișinău, R. Moldova; The Spring School of Gemmaetherapy, 2015-17, Arad, România.

Anual, în luna septembrie catedra organizează Conferința pe Bilanțul Stagiului Practic la disciplinile Botanica farmaceutică (studenții anului I) și Farmacognozie (studenții anului III). În anul 2011-2013 catedra a fost vizitată de Dna prof. univ. Silvia Oroian, Universitatea de Medicină și Farmacie Mureș, s-au organizat conferințe tematice ”Conservarea biodiversității și biosecuritatea umană”; ”Strategii europene și bioconservarea plantelor medicinale”, ”Drogurile ușoare – aspectul legal și civic” pentru profesorii facultății și studenții anului I și III.

Profesorii catedrei colaborează cu colegii de la facultățile de farmacie de la universitățile din România: prof. univ. Silvia Oroian, UMF Tîrgu Mureș (Acord de colaborare la disciplina Botanică farmaceutică); prof. univ. Gianina Crișan, UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca; prof. univ. Mihaela Dinu, Robert Ancuceanu, Cerasela Gîrd, UMF ,,Carol Davila” din București; prof. univ. Claudia-Crina Toma, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad; prof. univ. Anca Miron, UMF ,,Grigore T. Popa”  Iași; conf.univ. Corina Danciu, Ștefana Avram, UMT ”Victor Babeș” Timișoara.

            Dna prof. univ. Tatiana Calalb a participat cu referate și ghidarea lucrărilor în ateliere-practice  în calitate de profesori-invitat la Spring School of Gemmaetherapy and Homeopathy, organizată de facultatea de Farmacie, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad, ed. I (2015, 2017).

 Catedra a organizat vizita și participarea cu referate științifice în ședințele plenare ale Conferinței Științifice Anuale a USMF ”Nicolae Testemițanu” și lecții pentru studenții anului I și III a profesorilor-invitați: Dna prof. univ. Silvia Oroian, UMF Tirgu-Mureș (2011-2013) cu tematica ”Conservarea biodiversității și biosecuritatea umană”, ”Strategii europene și bioconservarea plantelor medicinale”, ”Drogurile ușoare – aspectul legal și civic”; Dna prof.univ, Decan a facultății de farmacie Claudia-Crina Toma,  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad cu tema ”Gemmaterapia – o practică fitoterapică a mileniului III” (2017); Dr. în farm., Andrei Mocan UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, tema –  ”Aplicații biomedicale ale unor produși naturali din plante medicinale și ciuperci în farmacie și nutriție” (2018).

Pe parcursul ultimilor 5 ani catedra a fost vizitată de colegi de la diferite universități: prof. univ. Silvia Oroian, UMF Tîrgu Mureș (2011-2015); prof. univ. Mihaela Dinu, Robert Ancuceanu (2014-2015), Cerasela Gîrd (2014) UMF ,,Carol Davila” din București; prof. univ. Serghei Parfeinicov (2014), Universitatea de Farmacie, Piatigorsc, Rusia; dr. șt. farm. Găină Georgeta (2015-2016), Universitatea  de Stat de Medicină din Bucovina, Ucraina; prof. univ. Claudia-Crina Toma (2014, 2017), Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad (decan al facultății de Farmacie); prof. univ. Gianina Crișan (2014), UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (decan al facultății de Farmacie); prof. univ. Anca Miron (2014, 2017), UMF ,,Grigore T. Popa” Iași (prodecan al facultății de Farmacie).

În anul 2017 catedra a fost vizitată de  delegații de profesori de la universități din Estonia – Institutul de Farmacie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Tartu, Estonia – dr. șt. farm. Ain Raal (decan al Institutului de Farmacie), dr. șt. farm. Jyrki Tapio Heinämäki, dr. șt. biol. Andres Meos și Belorus – Facultatea de Farmacie, Universitatea de Stat de Medicină, Minsk, Belorus – dr. șt. farm. Gurina Natalia, dr. șt. farm. Shevchiuk Svetlana.