Default Header Image

Scurt istoric

SCURT ISTORIC

      Istoricul catedrei începe cu introducerea disciplinilor de Botanică farmaceutică și Farmacognozie în planul de studii la întemeierea Învăţământului Farmaceutic Național în anul 1964. Aceste două disciplini au avut o evoluție în domeniul metodico-didactic și al cercetărilor științifice în cadrul diferitor catedre de: Biologie (1964); Farmacologie (1966), șef catedră – dr. șt. med., prof. univ. Efim Muhin; Farmacie (1972), șef catedră – dr. șt. farm., conf. univ. Vasile Procopișin; Tehnologia medicamentelor şi farmacognozie (1984), șef catedră – dr. șt. farm., conf. univ. Eugen Diug. 

      Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică a fost fondată în noiembrie anul 1991. Pe perioada 1991-2017 catedra a fost condusă de Dl Anatolie Nistreanu, dr. șt. farm., prof. univ., actualmente prof. consult. Din septembrie anul 2017, șef catedră este Tatiana Calalb., dr. hab. șt. biol., prof. univ. 

      La catedră se predau următoarele discipline: de bază – Botanică farmaceutică (anul I), Farmacognozie (anul III); opționale – Ecologie și plante medicinale (anul I), Organisme trangenice în sănătatea umană (anul I), Plante toxice (anul III); Biotehnologii la plante medicinale (anul III); facultative – Aromaterapie (anul II), Fitoterapie alternativă și complementară (anul III), Radicali liberi și sisteme antioxidante în farmacie (anul III). În planul de studii sunt stagii practice la Plante medicinale (anul I) și Farmacognozie (anul III), care se efectuează în Centrul Științifico-Practic în Domeniul Plantelor Medicinale a USMF ”Nicolae Testemițanu”, Centrul Farmaceutic Universitar ”Vasile Procopișin” și în diferite colecții de plante medicinale ale instituțiilor de profil din R. Moldova.

     Profesorii catedrei participă, de asemenea, la pregătirea postuniversitară: studiul prin Rezidenţiat – Modulul conex ”Plante în sănătatea umană”; Școala doctorală – specialitatea Farmacie; Educația Continuă a Farmaciștilor – ciclul tematic ”Actualități în domeniul plantelor medicinale şi fitopreparatelor”.

La catedră au activat mai mult de 40 ani în învățământul farmaceutic, punând bazele în pregătirea la diferite diciplini, așa profesori ca: conf. univ., dr. șt. biol., Petru Sîrghii (Botanica farmaceutică); conf. univ., dr. hab. șt. farm. (2010) Gheorghe Goreanu (Farmacognozie); conf. univ., dr. șt. farm., prof. univ din 2006, șef catedră (1991) Anatolie Nistreanu (Farmacognozie, Plante toxice). Din anul 2002 la catedră activează dr. hab. șt. biol. (2011), prof. univ. Tatiana Calalb (Botanică farmaceutică, Ecologie și plante medicinale, Biotehnologii la plante medicinale, Organisme trangenice în sănătatea umană). 

    La catedră activează absolvenții Facultății de Farmacie a USMF ,,Nicolae Testemițanu”: Maria Cojocaru-Toma, dr. șt. farm. (2001), conf. univ. (2019) la disciplinile: Farmacognozie, Fitoterapie alternativă și complementară, Aromaterapie, Modulul conex pentru rezidenți Plante în sănătatea umană ; Tatiana Chiru – assist. univ. (2005), dr. șt. farm (2014), în funcție de conf. univ. (2017-2018) la Botanică farmaceutică și Farmacognozie; Anna Benea – assist. univ. din anul 2004 (Farmacognozie, Plante toxice, Radicali liberi și sisteme antioxidante în farmacie, Modulul conex pentru rezidenți – Plante în sănătatea umană), student-doctorand în perioada 2011-2015; Cornelia Fursenco – assist. univ. din anul 2016 (Botanică farmaceutică, Ecologie și plante medicinale), student-doctorand din anul 2018; Ohindovsci Angelica – assist. univ. din anul 2020, (Botanică farmaceutică), student-doctorand din anul 2020; Nartea Mihaela, student-doctorand din anul 2021; Grăjdieru Stela laborant superior (1996), assist. univ. (2003); Gheorghieș Rodica, laborant (1995).

     Profesorii catedrei colaborează cu colegii de la facultățile de farmacie de la universitățile din România: prof. univ. Gianina Crișan, conf. univ. Andrei Mocanu UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca; prof. univ. Mihaela Dinu, prof. univ. Robert Ancuceanu, prof. univ. Cerasela Gîrd, UMF ,,Carol Davila” din București; prof. univ. Silvia Oroian, prof. univ. Corneliu Tănase, UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș; prof. univ. Claudia-Crina Toma, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș”, Arad; prof. univ. Anca Miron, conf. univ. Clara Apropizoaie, UMF ,,Grigore T. Popa”  Iași; prof. univ. Corina Danciu, prof. univ. Diana Antal, conf. univ. Ștefana Avram, UMT ”Victor Babeș” Timișoara.