Default Header Image

Publicaţii

Manuale:

 1. Nistreanu A. Farmacognozie. Ed. Tipografia centrală, Chișinău, 2000, 672 p.
 2. Calalb T., Bodrug M. Botanica farmaceutică. Chişinău: CEP Medicina, 2009. 472 p
 3. Gonciar V. Obrijanu D. Nistreanu A. Elemente de fitofarmacologie. Chişinău. Tipografia centrală. 2012. 248 p
 4. Calalb T. Indicaţii metodice pentru lucrări de laborator şi lucru independent la Botanica farmaceutică. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina. Chișinău, 2005, 250 p.
 5. Калалб Т. Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельной работе по фармацевтической ботанике. Chișinău, 2005, 275 p.
 6. Calalb T., Nistreanu A. Stagiul de practică la Botanica farmaceutică. CEP Medicina, Chişinău, 2015, 47 p.
 7. Nistreanu A., Calalb T. Stagiul de practică la Farmacognozie. CEP Medicina, Chișinău, 2015, 39 p.
 8. Nistreanu A., Calalb T. Analiza farmacognostică a produselor vegetale medicinale. CEP Medicina, Chişinău, 2016, 316 p.
 9. Cojocaru-Toma M. Produse vegetale și fitopreparate din Republica Moldova. CEP Medicina, Chișinău, 2017, 330 p.
 10. Balan V., Sava P., Calalb T., et al. Cultura arbuștilor fructiferi și căpșunului. Bons-Offices, Chișinău, 2017, 435 p.
 11. Балан В., Cава П., Калалб Т. и др. Культура ягодных кустарников и земляники, Кишинев, 2017, Ed. ”Bons Offices”, 454 стр.
 12. Calalb T., Nistreanu A. Pharmaceutical botany. Practical guide for laboratory works, Chisinau, Tipog. Centrală, 2018, 305 pag.

Atlas:

 1. Nistreanu Anatolie. Plante medicinale din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2006, 112 p.

Monografii:

 1. Calalb T. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (structura, biochimia şi biotehnologia fructelor). Ch.: Prim, 2010, 156 p.
 2. Goreanu Gh. Cercetări farmacognostice ale unor specii din familiile Asparagaceae şi Liliaceae. Chişinău: Cronprint, 2009. 151 p.

Articole publicate în reviste științifice internaționale cotate ISI:.

 1. CALALB, T.I.; NISTREANU, A.N.; OROIAN S.G.; SAMARGHITAN M.MCallus induction and biomass accumulation in vitro in explants from chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot) fruit. Polish, Acta Agrobotanica, 2014, 67(3), 53-64. ISSN 0065-0951. doi: 10.5586/aa.2014.039, (IF: 1.808).
 2. ANCUCEANU, R.; ZBÂRCEA, C.; COJOCARU-TOMA, M.; CALALB, T.; ANGHEL, A.; NEGREȘ, S.; DINU, M.; HOVANEȚ, M. Non-clinical toxicity and phytotoxicity of two herbal extracts. In:  Farmacia, 2016, Societatea de Științe Farmaceutice din România. Vol. 64(5), p. 763- 769. (http://www.revistafarmacia.ro/201605/issue52016art17.html)
 3. CALALB, Т.; FURSENCO, C.; IONITA O.; GHENDOV, V. The morpho-anatomical study of Solidago virgaurea L. species from the flora of Republic of Moldova. East European Science Journal. Warsaw, Poland, 2018, Nr. 2(30), vol. 1: 4-13. (IF: 0.572).
  Articole publicate în reviste științifice din străinătate:
 4. Калалб Т., Ороян С., Самыргицан М. Структуры-индикаторы в определении устойчивости сочных плодов аронии к факторам среды и в процессе хранения.  Modern Phytomorphology, Vol. 4, Kiev, 2013, стp.185-188.
 5. COJOCARU-TOMA, M. Identification and assay of the flavonoids in medicinal plants with hepatoprotective action. Modern Phytomophology. , Nr. 8, Kiev, 2015, p.61-64.
 6. BENEA, A.; GONCEARIUC, M.; DRAGALIN, I.; NISTREANU, A.; CHIRU, T.. Study of volatile oil from the aerial parts of Hypericum perforatum L. By GC-MS. Phytochemicals in medicine and pharmacognosy Piatra-Neamț, Romania, 27-30 april, 2014. 2014, 37. ISBN-13 978-0-9565472-4-8.
 7. CALALB, T.; OROIAN, S.; SĂMÂRGHIȚAN, M. The content of some natural compounds in the new chokeberry forms and pigmented carpomass in vitro. Volum de rezumate a Congres Național de Farmacie din România cu participare internațională. Viziune și inovație în practica farmaceutică. Orizont 2020, ediția a XV-a, Iași, 2014, ISBN 978-606-544-252-8
 8. OROIAN, S.; CALALB, T.; SĂMĂRGHIȚAN, M. Contribution to the Study of Medicinal Flora from Transylvanian Plain. Volum de rezumate a Congres Național de Farmacie din România cu participare internațională. Viziune și inovație în practica farmaceutică, Orizont 2020, ediția a XV-a, Iași, 2014, I85.SBN 978-606-544-252-8.
 9. DINU M.; OLARU O.; CALALB T. Assesment of the Total polyphenol Contents and Toxicity of a Raphanus sativus L. Leaf Extract. In: Volum de rezumate a Cong. Național de farmacie din România cu participare internaț., Viziune și inovație în practica farmaceutică Orizont 2020, ediția a XV-a, Iași, 2014,133. ISBN 978-606-544-252-8.
 10. ANCUCEANU, R.; COJOCARU-TOMA, M.; CALALB, T.; HOVANET, V. Produse vegetale cu utilitate potentială in durere neuropata. Materialele Congresului Național de Durere ediția a 2-a și Zilele medicamentului ediția a XXIII-a. Iași, 2014.
  Articole publicate în revistele științifice națíonale:
 11. COJOCARU-TOMA, M. Valorificarea plantelor medicinale cu acțiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova. Buletinul de Științe a Moldovei. Secția Științe medicale.Chișinău, 2014.Nr.1 (42) 2014, p. 237-241. ISSN 1857-0011.
 12. COJOCARU-TOMA, M. ANCUCEANU R.: CALALB T.; DINU M.; ȘEREMET O.; OLARU O.; ANGHEL A. Produse vegetale și fitopreparate cu acțiune hipoglicemiantă. Buletinul de Științe a Moldovai. Secția Științe medicale.Chișinău, 2015.Nr.1 (46) 2015, p. 440-445. ISSN 1857-0011.
 13. COJOCARU-TOMA, M. Profesorul Boris Parii – cavaler al demnității. Profesorul universitar Boris Parii. Medicamentul de la concept până la tratament (Alocațiune aniversară) Chișinău, Centru Editorial –Poligrafic Medicina, 2014, 77-80.
 14. CALALB T.; ONIGA E.; BURLESCU D. The content of some natural compounds in the fruits of new forms of black chokeberry and sea-buckthorn, obtained in Botanical Garden of Academy of Science of Moldova. Mater. Simpoz. Științific Inter. Conservarea diversității plantelor, Chișinău, Tipografia Academiei de Științe, 2014, 10-12. ISBN 978-9975-62-370-4.
 15. ANCUCEANU, R.; COJOCARU-TOMA, M.; CALALB, T.; ANGHEL, A.,; DINU, M.; HOVANEȚ, V. Evaluarea fitotoxicității unor extracte vegetale prin biotestul triticum. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014,.Nr. 3-4, 63. ISSN 1812-5077.
 16. ANGHEL A.; OLARU O.; CALALB T.; COJOCARU-TOMA M.; ANCUCEANU R.; DINU M. Cercetări botanice  și evaluarea citotoxicității unui extrac obținut din specia Cirsium arvense L. (Asteraceae). Revista farmaceutică a Moldovei, 2014,  3-4, 64, ISSN 1812-5077.
 17. CALALB T.; OROIAN S.; SAMÂRGHIȚAN M. Fructele formelor noi de cătină de râu, aronie și carpomasele in vitro de aronie – sursă de principii active. Revista farmaceutică a Moldovei, 2014, nr. 3-4, 67, ISSN 1812-5077.
 18. CIOBANU C.; DIUG E., CALALB T.; ACHIM M. Determinarea calității produsului vegetal Cynarae foliumRevista farmaceutică a Moldovei, 2014, nr. 3-4, 70, ISSN 1812-5077.
 19. OROIAN S.; CALALB T.; SAMĂRGHIȚAN M.; HIRIȚIU M. Specii de plante din Câmpia Transilvaniei (România), utilizate în fitoterapia diferitor afecțiuni. Revista farmaceutică a Moldovei, 2014, nr. 3-4, 71, ISSN 1812-5077.
 20. UNCU, L.; COJOCARU-TOMA, M.; PAȘCAN, D.; VÎSLOUH, O.; SUVORCHINA, O. Dozarea flavonoidelor prin metoda HPLC. Revista Farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2014,.54. ISSN 1812-5077.
 21. BENEA, A.; NISTREANU, A.; GOTCA, C. Conținutul substanțelor tanante în produse vegetale și extracte uscate din Hypericum perforatum L. Revista farmaceutică a Moldovei . 2014, 65, ISSN 1812-5077.
 22. Benea, A.; NISTREANU, A. Totalul flavonoidelor în extracte uscate din Hypericum perforatum L.  Conferința științifică anuală a colaboratorilor și studenților. Culegere de rezumate științifice. IP USMF Nicolae Testemițanu. Chişinău Chișinău: CEP Medicina, 2014, 22 p. SBM 978-9975-118-61-33.
 23. CHIRU, T.; FILIPPOV, M.; VALICA, V.; NISTREANU, A.; Extracția fracționată din flori de Centaurea cyanus L. Revista farmaceutică a Moldovei. Chișinău 2014, nr. 3-4, 2014, 62-63. ISSN 1812-5077.
 24. BENEA A. Optimizarea proceselor de obținere și studiul chimic al extractelor uscate din Hyperici flores. Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. Chișinău, CEP Medicina, 2015, 290, ISBN 978-9975-82-002-8
 25. BENEA A., PRISACARI V., DIZDARI A., CHIRU T. Acţiunea antibacteriană şi antifungică a uleiului volatil din Hypericum perforatum L.  din flora Republicii Moldova. Materialele  conferinței științifice cu participare internatională ,,De la design-ul medicamentului la calitate și inofensivitate”. Revista farmaceuceutică a Moldovei, Nr. 1-4, Chișinău, 2016, p.88-90.
 26. FURSENCO C. Solidago virgaurea L. – plantă medicinală de perspectivă din flora Republicii Moldova. Revista farmaceutică a Moldovei. Chișinău, 2017, Nr. 1-2, 109-112.

Brevete de invenție:

 1. Procedeu biotehnologic de obţinere a carpomasei in vitro, bogată în compuşi fenolici din fructele de Aronia melanocarpa (Michx) Elliot. Brevet de invenţie MD3763. Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E. (MD), data de depozit 06.27.2008, 5 p.

 2. Brevet de invenţie 46MD. Biomasa frutieră in vitro de Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot cu proprietăţi antimicrobiene / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E., Bejan N. (MD), data de depozit 03.03.2009, BOPI nr 7/ 2009.
 3. Brevet de invenţie 83MD. Procedeu de obţinere in vitro a biomasei de fructe de Aronia melanocarpa(Michx.) Elliot / Calalb T., Jacotă A., Bujoreanu N., Chirilova E., Bejan N. (MD), data de depozit  26.03.2009, BOPI nr 9/2009.

 4. Extract de origine vegetală pentru tratamentul durerii neuropate asociate chimioterapiei şi metodă de obţinere a acestuia. Ancuceanu R., Zbârcea C. Târcomnicu I., Diun M., Negreș S., Hovaneț M., Anghel A., Nicolescu T., Cojocaru-Toma M., Calalb T. RO. (11) 131712 A0 (51) A61K 36/81 (2006.01) (21) a 2016 00489 (22) 05/07/2016 (41) 30/03/2017//3/2017 71).