Default Header Image

Cercul științific studențesc

Planul ședințelor (a.u. 2021-2022) Cercului Științific Studențesc la Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică

Tematica cercului:

,,Studiul biologic și farmacognostic al plantelor din CȘPDPM al USMF ,,Nicolae Testemițanu'' și flora R. Moldova"

Plan cerc știintific FCZ 2022-2023.pdf

Plan cerc stiintific FCZ 2021-2022.pdf

Plan cerc științific FCZ 2020-2021.pdf

Plan cerc științific FCZ 2018-2019.pdf

 

 

Regulamentul Cercurilor Științifice Studențești a USMF ,,Nicolae Testemițanu'':

Regulamentul cercurilor stiintifice studentesti_.pdf

Regulamentul Antiplagiat a USMF ,,Nicolae Testemițanu'' :

Regulament antiplagiat_.pdf

Extras din ședința catedrei_Plan cerc științific.pdf

Responsabil cerc științific_Extras Nr 4 din 25.08.2022.pdf

 

 

Activitatea de cerecetare FCZ

Informație cu privire la Evenimente Științifice Naționale și Internaționale

Evenimente Științifice Naționale

 

1.  Conferința științifico-practică cu genericul: ABORDAREA SISTEMICĂ – METODOLOGIE ÎN CERCETAREA FARMACEUTICĂ” 

 

Organizator: Catedra de farmacie socială ”Vasile Procopișin”, sub patronatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” și Facultății de Farmacie

Locul desfășurării: online Google Meet, 16 aprilie 2021

Informații utile: Invitatie Conferinte_16_04_2021_FS.pdf

 

 

 

2.  Conferința Științifico-practică  Națională cu Participare Internațională:

„ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE ÎN STUDIUL FARMACEUTIC AL PLANTELOR MEDICINALE”

 

Organizator: Catedra de farmacognozie și botanică farmaceuticăsub patronatul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

 

Data: 01 Octombrie 2021

Termene limită: 15 iunie 2021

Informații utile: Aviz_Conf._201.10.21 20.pdf

 

Evenimente științifice internaționale pentru studenți:

1. III Всероссийская конференция студентов и молодых ученых с международным участием «Естественнонаучные основы медико-биологических знаний» - Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Российская Федерация. Срок подачи тезисов для публикации – до 15 апреля 2021 года. 

 Locul desfășurării: online

 Termenele limită: 15 aprilie 2021

 Linkul la pagina web: http://konf.rzgmu.ru/events/32/ 

2. The 6th edition of Young Researchers in BioSciences International Symposium (YRBS) - 22-25 July 2021 in Cluj-Napoca, Romania (deadline for abstract submission is the 20th of May 2021). 

 Termenele limită: 20 mai 2021

 Linkul la pagina web: http://iscoms.com/

Locul desfășurării: online

3. MALTEPE UNIVERSITY INTERNATIONAL STUDENT CONGRESS, Faculty of Medicine & School of Nursing, Maltepe University, İstanbul, TURKEY, MAY 10-11, 2021. Abstracts should be submitted via e-mail before 20 April 2021.  

Locul desfășurării: online

 Termenele limită: 20 aprilie 2021

 Linkul la pagina web: https://maltepe.edu.tr/muisc2021/en/call-for-paper-medns

4. The iMed Conference’s iPitch Competition. Is a competition for undergraduate and master Life Sciences’ students designed to offer the participants the opportunity to have a unique clinical or research learning experience in a renowned European Centre with a previous speaker of the iMed Conference. PITCH SUBMISSION PERIOD: April 1st - 20th May 2021. 

Locul desfășurării: online

 Termenele limită: 20 mai 2021

 Linkul la pagina web: https://imedconference.org/

5. III Международная студенческая олимпиада по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, Заявки на участие (принимаются до  29 марта 2021 года). III Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых (22-23 апреля). ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России г. Москва. 

Locul desfășurării: online

Termenele limită: 29 martie 2021

Linkul la pagina web: konferenciya@nmicrk.ruolimpiada.nmicrk@yandex.ruhttps://vk.com/club202305041

 

GALERIE FOTO

Cobaleanschi
Sîrchilii D_st.a.IV
Cobaleanschi
Stici A_st.a.V
Central
Sîrchilii D._st.a.IV
Cobaleanschi
Bejenaru M._st.a.IV
Farmacie
Bejenaru M._st.a.IV
Farmacie
Stici A_st.a.V
Central
Stici A_st.a.V
Farmacie
Lișan M._st.IV_Analiza macroscopica
Central
Lișan M._st. a. IV_Fitochimia carotenoidelor
Cobaleanschi
Activ. st. a st._ prof._ in lab.Fitochimie