Default Header Image

Proiecte

 

Nr. d/o

 

TITLUL PROIECTULUI

 

Tipul,

finanțatorul

 

Anii 

 

Afiliere

Persoane antrenate în proiect

 

PROIECTE INTERNAȚIONALE

1.

Managementul integrat al parcului natural defileul Mureșului superior și al ariilor natrurale protejate anexe.

Co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională Sectorial  Mediu” 2007-2013. Cod SMIS CSNR 37217

2013

Cercetare științifică: Axa Prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii¬Saschiz_Sighisoara, România

Calalb Tatiana, expert-fitocenolog

2.

Pentru Natură și Comunități Locale – Bazele unui managment integrat Natura 2000 în zona Hârbitaciu-Târnava Mare-Olt” Natura 2000”, 

Co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare regională. Nr. 5031/9.0.Cod.3324/15.04.2012.

2014

Cercetare științifică:”Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Defileul Muresului Superior” București, România

Calalb Tatiana, expert-fitocenolog

3.

„Investigarea potențialului antidiabetic al unor extracte vegetale”

S.C. Medico Farmaceutic Denyro, România,

(ContractNr. 8/23.12.2013)

2014-2015

UMF „Carol Davila”, București, în parteneriat cu 

USMF „Nicolae Testemițanu”  

Calalb Tatiana, director de proiect,

prof. univ.,

Cojocaru-Toma Maria, conf. univ.

 

4.

„Învestigarea potențialului analgezic în durerea neuropatică al unor extracte vegetale 

 

S.C. Medico Farmaceutic Denyro, România,

(ContractNr. 8/23.12.2013)

2014-2015

UMF „Carol Davila”, București,

în parteneriat cu 

USMF „Nicolae Testemițanu”  

Cojocaru-Toma Maria, director de proiect,

Calalb Tatiana,

prof. univ.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE NAȚIONALE

 

1.

”Elaborarea, studierea, producerea şi standardizarea medicamentelor autohtone din materie primă locală” 

 

Proiect instituțional

aplicativ

Cifru -06.420.039A. Chișinău

2006-

2010

Centrul Științific în Domeniul Medicamentului,USMF „Nicolae Testemițanu”  

USMF ¬Nicolae Testemițanu”

Calalb Tatiana,

Nistreanu Anatolie,

Grăjdieru Stela

2.

”Studii privind elaborarea şi implementarea unor medicamente indigene destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi”

 

Proiect instituțional

aplicativ 

Cod. 11.817.09.15A.

Chișinău

2010-

2014

Centrul Științific în Domeniul Medicamentului,USMF „Nicolae Testemițanu”  

USMF ¬Nicolae Testemițanu”

Calalb Tatiana,

Nistreanu Anatolie,

Grăjdieru Stela

3.

”Cercetări complexe în domeniul elaborării de noi forme farmaceutice ale medicamentelor de origine vegetală și obținute prin sinteză”

 

Proiect instituțional

aplicativ 

Cod: 15.817.04.44A.

Chișinău

2015-

2019

Centrul Științific în Domeniul Medicamentului,USMF „Nicolae Testemițanu”  

USMF ¬Nicolae Testemițanu”

Calalb Tatiana,

Nistreanu Anatolie,

Grăjdieru Stela

4.

„Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antiinflamatoare șihepatoprotectoare’’

Director Ciobanu Nicolae

  Proiect nstituţional
15.817.04.35A,

Academia de Științe a Moldovei

2015-2019

Centrul de Cultivare a Plantelor Medicinale USMF „Nicolae Testemițanu”

Cojocaru-Toma Maria,

Benea Anna,

5.

„Studiul biologic și fitochimic al plantelor medicinale cu acțiune antioxidantă, antimicrobiană și hepatoprotectoare”,

Director Ciobanu Nicolae

Program de Stat

20.80009.8007.24,

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

2020-2023

Centrul Științific în Domeniul  Plantelor Medicinale USMF „Nicolae Testemițanu

Cojocaru-Toma Maria,

Benea Anna,

Ohindovschi Angelica

6.

„Diminuarea consecinţelor schimbărilor climatice prin crearea, implementarea soiurilor de plante medicinale şi aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltare sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară”  

Program de Stat

20.80009.5107.07,

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

2020-2023

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor  în parteneriat cu 

USMF „Nicolae Testemițanu”  

 

Calalb Tatiana,

Benea Anna,

Fursenco Cornelia

7.

 Introducerea și elaborarea tehnologiilor de multiplicare și cultivare prin tehnici convenționale și culturi in vitro a speciilor de plante lemnoase noi”

Programul de Stat (2020-2023) cu cifrul20.80009.7007.19

2020-2023

Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Cibotaru”, Chișinău

Calalb Tatiana

8.

„Cercetări complexe de elaborare a noilor produse farmaceutice antiinfecțioase autohtone pentru optimizarea farmacoterapiei afecțiunilor stomatologice, orofaringiene și auriculare”,

Director Valica Vladimir

Program de Stat

20.80009.8007.14,

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

 

2020-2023

USMF„Nicolae Testemițanu”

Fursenco Cornelia

9.

Noi substanțe cu potențial preventiv și terapeutic în baza compușilor naturali de origine vegetală și a metodelor moderne de sinteză organică”, cu cifrul: 

 

Program de Stat

20.80009.5007.20, 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

 

2020-2023

Institutul de Chimie 

în parteneriat cu 

USMF „Nicolae Testemițanu”  

Cojocaru-Toma Maria