Default Header Image

Colaborare națională și internaţională

  Corpul profesoral-didactic al catedrei colaborează și efectuează schimb de experiență cu specialiștii interesați de studiul plantelor medicinale din diferite instituții din țară: Grădina Botanică Națională ”Alexandru Ciubotaru”, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Parcul Dendrologic din Chișinău etc.

Profesorii catedrei dezvoltă o colaborare fructuoasă cu colegii de la facultățile de farmacie de la universitățile din România și Ucraina.

  Dna prof. univ. Tatiana Calalb a participat în calitate de profesori-invitat  și în ghidarea lucrărilor la ateliere-practice  la Spring School of Gemmaetherapy and Homeopathy, organizată de facultatea de Farmacie, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș”, Arad, ed. I și III (2015, 2017).

  În anii 2011-2013 catedra a fost vizitată de Dna prof. univ. Silvia Oroian, UMF Târgu Mureș, s-au organizat conferințe tematice ”Conservarea biodiversității și biosecuritatea umană”, ”Drogurile ușoare – aspectul legal și civic” pentru profesorii facultății și studenții anului I și III.

 Catedra a organizat vizita profesorilor-invitați și participarea cu referate-conferințe în sesiunea plenară a Conferințelor Științifice Anuale a USMF ”Nicolae Testemițanu”: Dna prof. univ. Silvia Oroian, UMF Târgu Mureș - ”Strategii europene și bioconservarea plantelor medicinale” (2013); Dna prof.univ, Decan a facultății de farmacie Claudia-Crina Toma,  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad -  ”Gemmaterapia – o practică fitoterapică a mileniului III” (2017); Dnul dr. în farm., Andrei Mocan, UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca –  ”Aplicații biomedicale ale unor produși naturali din plante medicinale și ciuperci în farmacie și nutriție” (2018).

Pe parcursul ultimilor 5 ani catedra a fost vizitată de colegi de la diferite universități: prof. univ. Silvia Oroian, UMF Tîrgu Mureș (2011-2015); prof. univ. Mihaela Dinu, Robert Ancuceanu (2014-2015), Cerasela Gîrd (2014) UMF,,Carol Davila” din București; prof. univ. Serghei Parfeinicov (2014), Universitatea de Farmacie, Piatigorsc, Rusia; dr. șt. farm. Găină Georgeta (2015-2016), Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Ucraina; prof. univ. Claudia-Crina Toma (2014, 2017), Universitatea de Vest Vasile Goldiș” din Arad (decan al facultății de Farmacie); prof. univ. Gianina Crișan (2014), UMF,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (decan al facultății de Farmacie); prof. univ. Anca Miron (2014, 2017), UMF ,,Grigore T. Popa” Iași (prodecan al facultății de Farmacie).

  În anul 2017 catedra a fost vizitată de delegații de profesori de la universități din Estonia – Institutul de Farmacie, Facultatea de Medicină, Universitatea din Tartu, Estonia – dr. șt. farm. Ain Raal (decan al Institutului de Farmacie), dr. șt. farm. Jyrki Tapio Heinämäki, dr. șt. biol. Andres Meos și Belorus – Facultatea de Farmacie, Universitatea de Stat de Medicină, Minsk, Republica Belarus – dr. șt. farm., Decan a facultății de Farmacie Gurina Natalia, dr. șt. farm., conf. univ. Shevchiuk Svetlana. 

  Profesorii universitari Tatiana Calalb și Anatolie Nistreanu sunt membrii a colegiului de redacție la revista Acta Biologica Marisiensis, the official Journal of the University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mures, Romania. Profesorul univesitar Tatiana Calalb – membru al colegiului la revista Marisia. Stiințele naturii a Muzeului Județean Mureș.