Default Header Image

Colaborarea internațională farmacognozie

Colaboratorii catedrei participă în diferite Proiecte instituționale și internaționale:

Proiecte instituţionale:

1) „Elaborarea, studierea, producerea şi standardizarea medicamentelor autohtone din materia primă locală”, cod 06-420.039A; (2006-2010), prof. A. Nistreanu; conf. T. Calalb; S. Grăjdieru;
2) „Studii privind elaborarea şi implimentarea medicamentelor destinate optimizării farmacoterapiei bazate pe dovezi”, nr. 521 INST din  12.01.2011 (cod: 11.817.09.15A); (2011-2014), prof. A. Nistreanu, conf. T. Calalb, M. Cojocaru-Toma; S. Grăjdieru.

Proiecte internaționale:

1) „Pentru Natura şi Comunităţi Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, Fundaţia ADEPT Transilvania, sectorul Braşov, România (2012), dr. hab. T. Calalb;
2) “Inventarierea, cartarea si evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Defileul Muresului Superior şi al Ariilor Naturale Protejate Anexe”, Bucureşti, România (2013), dr. hab. T. Calalb.
3) Investigarea potențialului analgezic în durerea neuropatică al unor extracte vegetale” (2014-2015),Calalb Tatiana, director de proiect din partea R. Moldova, prof. univ., dr. hab. biol., disciplina botanică farmaceutică, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu”; Dinu Mihaela, director de proiect din partea României, conf. univ., dr. biol., disciplina botanică farmaceutică și biologie celulară, UMF„ Carol Davila” București.
4) Investigarea potențialului analgezic în durerea neuropatică al unor extracte vegetale” (2014-2015), Cojocaru-Toma Maria, director de proiect din partea  R. Moldova, conf. univ., dr. farm., disciplina farmacognozie, Catedra de farmacognozie și botanică farmaceutică, USMF „Nicolae Testemiţeanu”; Ancuceanu Robert,  director de proiect din partea României, prof. univ., dr. farm. disciplina botanică farmaceutică și biologie celulară, UMF „Carol Davila” București.

Catedra menține acord de colaborare la disciplina Botanica farmaceutică (doctor habilitat în biologie, profesor universitar Tatiana Calalb) cu Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș (doctor în biologie, profesor universitar Silvia Oroian). În baza acestuia: Dna Silvia Oroian a participat la lucrările Conferinței științifice universitare anuale (2011); a vizitat catedra și a susținut  conferințe tematice pentru colaboratorii facultății și studenților a. I și III (2013); Dna  Silvia Oroian și Dna Tatiana Calalb au participat cu referat științific a rezultatelor obținute în comun la Conferința Internațională ”Modern Phytomorfology”, Lvov, 2013; Congresul Național de Farmacie, Iași, 2014;  International Scientific Symposium Conservation of plant diversity”, Chișinău, 2017.
S-a instituit acord de colaborare cu catedra de Botanică farmaceutică și Farmacognozie a Universității de Stat de  Medicină din Bucovina, Ucraina din 11.01.2016, în baza contractului comun între universități Nr. 11-10-44 din 01.07.2010, privind activități științifice comune și schimb de experiență.
În cadrul Conferinței Științifice anuale consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu (Chișinău, 2017), profesorul universitar Claudia-Crina Toma, Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad (decan al facultății de Farmacie), în colaborare cu profesorul universitar Tatiana Calalb, a susținut o comunicare la sesiunea în plen: „Gemmaeterapia – o fitoterapie nouă în mileniul trei”.